web designed and web development webonward.pl - profesjonalne strony internetowe
header image 1 header image 2
Tu jesteś: Zatrudnienie

Zatrudnienie


W naszej kancelarii zatrudniamy profesjonalny zespół w składzie:

- 2 asesorów
- 14 osób na stanowisku asystentów i pracowników biurowych

Prowadzimy postępowania egzekucyjne z całego ustalonego majątku dłużnika w tym z nieruchomości oraz wykonujemy inne czynności przewidziane przepisami prawa np. eksmisje i spisy inwentarza.

Posiadamy ogromną bazę danych dotyczącą powiatu żywieckiego, gdyż jesteśmy najstarszą kancelarią działającą na tym terenie. Nasza kancelaria posiada elektroniczny dostęp do bazy danych CEPiK, wyszukiwarki Ksiąg Wieczystych oraz sytemu KIR do poszukiwania rachunków bankowych, co umożliwia szybkie ustalenie składników majątkowych dłużników.

Koszty zaliczek na poszczególne czynności egzekucyjne:

ZUS - 42,97 zł,  Urząd Skarbowy - 47,00 zł,  Centralna Baza Ksiąg Wieczystych - 20,00 zł,  Rejestru Zastawów - 20,00 zł

koszty korespondencji - 4,21 zł za list
poszukiwanie majątku dłużnika - 0  zł
koszty wyjazdu - 0,8358 zł za 1 km